Iluzje optyczne  Eschera image
Data rozpoczęcia 2017-06-24 09:30:00
Data zakończenia 2017-01-29 19:30:00
Adres Palazzo Reale
Miasto Mediolan

Zobacz wszystkie wydarzenia