Regulamin aukcji


Niniejszy regulamin („Regulamin aukcji”) reguluje zasady korzystania z usługi („Aukcje”) pozwalającej na zawarcie umów kupna dzieł sztuki za pośrednictwem Fineart's („Serwis”). Korzystanie z Aukcji oznacza akceptację Regulaminu aukcji. Każda osoba korzystająca z usługi Aukcje jest zoobowiązana respektować postanowienia Regulaminu aukcji. Fineart's zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie aukcji. Dalsze korzystanie z usługi po wprowadzeniu zmian w niniejszym Regulaminie aukcji oznacza ich akceptację.