Muzeum Narodowe w Gdańsku Photo

MUZEUM NARODOWE W GDAŃSKU

 

Muzeum Narodowe w Gdańsku należy do najstarszych muzeów w Polsce. Powstało z połączenia dwóch instytucji - Muzeum Miejskiego (1870) i Muzeum Rzemiosł Artystycznych (1881). Zasadniczy trzon muzealnych zbiorów stanowi kolekcja Jacoba Kabruna (1759–1814) złożona z kilku tysięcy obrazów, rysunków i rycin mistrzów europejskich od końca XV do początków XIX wieku. Muzeum Narodowe w Gdańsku, w którego głównym gmachu – późnogotyckim  klasztorze franciszkańskim mieści się Oddział Sztuki Dawnej, posiada jeszcze 5 oddziałów, które mają swoje siedziby w zabytkowych budynkach. W Pałacu Opatów w Gdańsku-Oliwie mieści się Oddział Sztuki Nowoczesnej, a w Spichlerzu Opackim Oddział Etnografii. Zielona Brama przy Długim Targu jest miejscem wystaw czasowych. W dworku Józefa Wybickiego, w Będominie koło Kościerzyny, ma swoją siedzibę Muzeum Hymnu Narodowego, a w Waplewie Wielkim, w zabytkowym pałacu należącym do rodu Sierakowskich, powołano do życia Muzeum Tradycji Szlacheckiej. Bogate zbiory fotograficzne prezentowane są w  Gdańskiej Galerii Fotografii, części Oddziału Sztuki Nowoczesnej, działającej jednak we własnej siedzibie na terenie Głównego Miasta w Gdańsku. W Muzeum Narodowym w Gdańsku zatrudnionych jest 150 osób.

 

ZBIORY

 

Sztuka dawna (Oddział Sztuki Dawnej, ul. Toruńska 1, Gdańsk) reprezentowana jest przez:

  • dzieła malarstwa flamandzkiego  i holenderskiego  od XV do XVII wieku z najważniejszym wśród nich obrazem Hansa Memlinga „Sąd Ostateczny”. Obraz jest jednym z najważniejszych dzieł sztuki w zbiorach polskich. Kolekcja ta reprezentowana jest też przez prace takich mistrzów, jak Peter Bruegel Młodszy, Jan Brueghel Starszy, Jacob Swanenburgh,  Paul Vredeman de Vries, Jan Fyt i wielu innych;
  • dzieła malarstwa gdańskiego, to 265 prac, które powstały od XVI do początków XX stulecia i reprezentują najważniejsze kierunki i artystów w dawnej sztuce gdańskiej,  m.in. dzieła Hansa Vredemana de Vrie, Daniela Schultza, Antona Mollera, Andreasa Stecha;
  • bogate zbiory rysunku i rycin, w których reprezentowane są wszystkie szkoły europejskie od końca XV do XIX wieku, z kolekcja rycin Durera i Rembrandta na czele;
  • imponującą kolekcję mebli gdańskich i północnoeuropejskich,
  • artystyczne wyroby konwisarskie, kowalskie, złotnicze i ludwisarskie oraz obiekty z miedzi i mosiądzu;
  • zespół tkanin i haftów (około 100 obiektów) obejmujący zabytki tekstylne od XIII po wiek XX. Są wśród nich tkaniny wschodnie, tapiserie, paramenty liturgiczne z gdańskich i pomorskich kościołów, stroje i akcesoria mody oraz koronki.
  • kolekcję ceramiki, obejmującą obiekty ceramiczne niemal z całej Europy.

 

Sztuka nowoczesna (Oddział Sztuki Nowoczesnej, ul. Cystersów 18, Gdańsk)

Zbiory sztuki nowoczesnej najliczniej reprezentowane są przez współczesny rysunek i malarstwo. Malarstwo polskie XIX i początku XX w. zawiera prace artystów reprezentujących prawie wszystkie kierunki i tendencje sztuki polskiej tamtego okresu (Matejko, Boznańska, Gierymski, Podkowiński, Malczewski i inni).  W zbiorze znajdują się też dzieła graficzne, ceramika, rzeźba i tkanina artystyczna. Malarstwo XX wieku reprezentowane jest przez prace kolorystów ze szkoły gdańskiej (Studnicki, Wnukowa, i inni) i innych ośrodków w Polsce; prace tradycjonalistów, z dziełami Suchanka i Mokwy na czele. W zbiorach sztuki nowoczesnej ważne miejsce zajmują kolekcje teatraliów – dekoracje, kostiumy, plakaty teatralne, dokumentujące historię teatru polskiego z pracami Mariana Kołodzieja, Aliny Afanasjew i Włodzimierza Komorowskiego na czele. W zbiorach sztuki nowoczesnej znajduje się także kolekcja ponad 65 prac Guntera Grassa i duży zespół dzieł artystów francuskich, między innymi: Georga Braquea, Wassilego Kandinskyego, Marca Chagalla.

 

Zbiory etnograficzne (Oddział Etnografii, ul. Cystersów 19, Gdańsk)

Dotychczas zgromadzono i opracowano około 9000 eksponatów reprezentujących kulturę ludową. Obok zbiorów dotyczących Pomorza (bardzo interesująca kolekcja mebli) gromadzone są porównawcze obiekty kultury Kujaw, Pałuk, Warmii i Mazur. Na uwagę zasługuje kolekcja unikatowych przedmiotów po dawnych osadnikach fryzyjskich z terenu Żuław. Ponadto w zbiorach znajdują się zabytki kultury materialnej ludności przemieszczonej z dawnych Kresów w ramach akcji repatriacyjnej. Na szczególną uwagę zasługuje niewielka liczebnie, lecz bardzo interesująca kolekcja  pozaeuropejska – broń, rzeźby, ceramika i ozdoby z terenu Afryki, Ameryki Płd. i Oceanii.

 

Zbiory patriotyczne (Muzeum Hymnu Narodowego, Będomin 16, Nowy Barkoczyn)

Reprezentowane są przez bogatą kolekcję muzykaliów patriotycznych, wśród nich dziewiętnastowieczne pozytywki grające polski hymn narodowy, „Mazurka Dąbrowskiego” oraz najstarsze nagrania płytowe tej pieśni z początku XX wieku. W zbiorach tych znajduje się także jedna z największych w Polsce kolekcja archiwalnych, patriotycznych kart pocztowych z motywem Orła Białego.

 

Zbiory fotograficzne (Gdańska Galeria Fotografii, ul. Długi Targ 24, Gdańsk)

Obiekty fotograficzne gromadzone w Gdańskiej Galerii Fotografii maja charakter lokalny, regionalny i historyczny. Najliczniej reprezentowane są kolekcje fotografii gdańskiej i kresowej. Ostatnio, dzięki darowiznom artystów, znacznie powiększyła się kolekcja współczesnej polskiej i obcej fotografii artystycznej.


http://mng.gda.pl/
social-1_square-facebook.svg social-1_square-twitter.svg social-1_square-instagram.svg